engels
Aanvullende toetsing


In opdracht van het Samenwerkingsverband VO Noord Kennemerland wordt ook dit jaar de aanvullende toetsing uitgevoerd door Rondom Onderwijsondersteuning.
Informatie over de aanmeldingsprocedure en de informatie voor de ouders vindt u op de pagina aanvullende toetsing van deze website
Leerlingen kunnen tot uiterlijk 3 juli 2017 aangemeld worden bij contact@rondomonderwijsondersteuning.nl.
Hier kunt u ook terecht met al uw vragen.