engels
Rondom

Wie zijn wij, wat doen wij

De Spinaker heeft bij de start van het schooljaar 2015-2016 een nieuwe afdeling: Rondom Onderwijsondersteuning. In deze afdeling zijn diverse gespecialiseerde medewerkers van het SO, SBO en VSO ondergebracht onder leiding van een afdelingsdirecteur.

De medewerkers van Rondom Onderwijsondersteuning verlenen zowel intern (binnen Ronduit) als extern (scholen van andere besturen, samenwerkingsverbanden) diensten. Dat zijn o.m. scholing, training, observatie of een onderzoek door bijvoorbeeld de orthopedagogen, de psycholoog, de psychodiagnostisch medewerker.

Het is onze ambitie om voor alle schoolleiders, leerkrachten en leerlingen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs een passend aanbod mogelijk te maken. Een leven lang leren en ontwikkelen is bij Rondom Onderwijs- ondersteuning een uitgangspunt om tot optimale resultaten voor de leerlingen en organisaties te komen.

Binnen Rondom Onderwijsondersteuning wordt tevens centraal gerealiseerd: het assessmentbureau, de nazorg, de (uitstroom naar) dagbesteding, het decanaat en de staatexamens. Ook (internationale) projecten worden hier georganiseerd en tenslotte de uitvoering en administratie van ESF.

Door werkzaamheden locatie- en regio-overstijgend te organiseren, maakt Rondom Onderwijsondersteuning een betere samenwerking mogelijk. Door middel van uitwisseling, afstemming en een integrale aanpak wil Rondom Onderwijsondersteuning passend onderwijs organiseren voor alle leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 23 jaar.

Meer informatie vindt u onder de pagina's aan de rechterzijde >

 

Advies
Onze collega’s zijn altijd bereid om mee te denken binnen de organisatie. Onze aanspreekpunten voor overleg zijn de nazorg coördinator, de consulent dagbesteding en educatieve trajecten en de netwerk coördinatoren.

 

Regio
Rondom Onderwijsondersteuning werkt binnen de arbeidsmarktregio Alkmaar (West-Friesland, Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland).
Voor het VO zijn ze werkzaam in verschillende samenwerkingsverbanden en voor het PO is Rondom Onderwijsondersteuning actief in SWV Noord-Kennemerland.

 

Algemeen contact Rondom:
rondomspinaker@ronduitonderwijs.nl

 

Hier vindt u een presentatie met betrekking tot de organisatie van De Spinaker

 

Algemene informatie website De Spinaker vindt u hier.