engels
Team

In Rondom zijn de volgende bovenschoolse taken en functies ondergebracht onder aanvoering van het Rondom managementteam.

  • Orthopedagogen en psychologische ondersteuning
  • Trainingen en arrangementen door Coaches Passend Onderwijs
  • Nazorgcoördinatie
  • Coördinatie educatie-/onderwijs-/dagbestedingsarrangementen
  • Decanaat
  • Assessment
  • Penvoering ESF
  • Projectcoördinatie en -administratie

Contactpersonen:

Afdelingsdirecteur Rondom Onderwijsondersteuning
Marc Schlötz
m.schlotz@ronduitonderwijs.nl

 

Team administratie >>

Marc Schlötz

Rianne Hoeve

Renate Bakker

Rosan Koning

Nadia van Gaalen

 

 

Contactpersoon Coaches Passend Onderwijs
Voor vragen over arrangementen en trainingen
Michelle Nieuweboer
m.nieuweboer@ronduitonderwijs.nl

 

Diagnostiek en onderzoek
Mathilde Kuhlmann
m.kuhlmann@ronduitonderwijs.nl

 

Team nazorg en dagbesteding >>

Abner Verschuur

Linda Arentz

Koby van der Ende

Henk Zandbergen

Sandra Mol

Henk Oomes

 

 

 

Nazorg coördinator, assessor
Henk Zandbergen
h.zandbergen@ronduitonderwijs.nl

 

Coördinator dagbesteding en educatie, assessor
Abner Verschuur
a.verschuur@ronduitonderwijs.nl

 

Decaan, coördinator staatsexamens
Patrick Verwindt (niet op de foto)
p.verwindt@ronduitonderwijs.nl