engels
Europees Sociaal Fonds (ESF)

ESF 2014 - 2020

Begin 2014 is het nieuwe ESF programma voor de programmaperiode 2014-2020 gestart. 
De centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland kunnen vanaf 2014 subsidie aanvragen voor de gehele arbeidsmarktregio. Per arbeidsmarktregio wordt een ESF budget vastgesteld. In één subsidieaanvraag participeren dus meerdere uitvoerders (verschillende gemeenten én pro en vso scholen). De Spinaker participeert in de ESF aanvraag van de gemeente Alkmaar.

Rondom is de coördinator (penvoerder) voor alle PRO en VSO scholen in de regio. Met ondersteuning van het bureau Aavas is in juni 2016 de definitieve aanvraag voor schooljaar 2016-2017 ingediend en beschikt.

Voor de Regio Noord-Holland Noord is Alkmaar de centrumgemeente. De gemeente Alkmaar is voor onze regio verantwoordelijk voor een goede inzet en verantwoording van deze middelen. De ESF projecten hebben vanaf 2016 een looptijd van 1 jaar.
De ESF subsidie kan onder andere worden ingezet voor Arbeidstoeleiding van leerlingen van PRO en VSO scholen.
Door extra begeleiding en arbeidstraining, intensieve ervaringsstages, het aanbieden van branchegerichte cursussen en MBO opleidingen en de nazorg/jobcoaching krijgen leerlingen met een grotere afstand op de arbeidsmarkt een betere kans op werk of een vervolgopleiding. Hiermee worden jongvolwassenen in staat gesteld een baan te vinden en te behouden.

Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst en is medefinancier van de activiteiten van De Spinaker!