engels
Visie, ambitie

Een leven lang leren en ontwikkelen is bij Rondom Onderwijs- ondersteuning een uitgangspunt om voor de leerlingen optimale resultaten mogelijk te maken.

Visie
Door werkzaamheden locatie- en regio-overstijgend te organiseren, maakt Rondom Onderwijsondersteuning een betere samenwerking mogelijk. Door middel van uitwisseling, afstemming en een integrale aanpak wil Rondom Onderwijsondersteuning passend onderwijs organiseren voor alle leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 23 jaar en de kansen voor de toekomst vergroten.

Ambitie
Het is de ambitie van Rondom Onderwijsondersteuning om voor alle jongeren een passend aanbod mogelijk te maken. Een leven lang leren en ontwikkelen is bij Rondom Onderwijs- ondersteuning een uitgangspunt om tot optimale resultaten voor de leerlingen en organisaties te komen.