engels
Assessment

Een assessment wordt ingezet ter ondersteuning van (de begeleiding van) de jongere in hun proces richting arbeidsmarkt of vervolgopleiding met als doel het verkrijgen van een duidelijk en reëel beeld van de mogelijkheden van de leerling.
De assessoren van Rondom Onderwijsondersteuning kunnen een beroepsinteresse- of arbeidsvaardighedenonderzoek doen, of een volledig onderzoek waarbij ook gekeken wordt naar de psychologische aspecten als motivatie, persoonlijkheid en prestatievermogen.

Aanbod

Beroepeninteresse onderzoek

Hierbij worden er minimaal twee verschillende interessetesten afgenomen, welke zijn afgestemd op de leeftijd en het leerniveau van de jongere. De uitslag van de testen geeft een voorkeur aan voor bepaalde activiteiten of een beroepssector. Voor een gericht, verantwoord beroepskeuzeadvies wordt meer duidelijkheid verkregen door middel van een interview.

Arbeidsvaardigheden onderzoek

Hierbij worden de mogelijkheden van de jongere, het kunnen uitvoeren van (aangeleerde) activiteiten of technieken onderzocht. Tijdens het aanvullende interview wordt gelet op iemands kennis, ervaring en talent.
Het arbeidsvaardigheden onderzoek vindt plaats op de stage-, werk- of dagbestedingsplek met medewerking van de (werk)begeleider.

Volledig assessment
Hierbij worden niet alleen arbeidsvaardigheden of beroepeninteresse onderzocht, maar wordt er tevens een persoonlijkheidsvragenlijst afgenomen.

Een volledig onderzoek heeft als doel het verkrijgen van een compleet en reëel beeld van de mogelijkheden van de jongere. Adviezen over een gericht leer- en werktraject worden hierop gebaseerd.    
    

Procedure

De Commissie van Begeleiding van de school waar de leerling staat ingeschreven, doet de aanvraag bij de assessor. Ook door externe partijen kan er een verzoek worden gedaan. Voor aanmelding wordt het aanvraagformulier gebruikt (onderstaand te downloaden). 
Naar aanleiding van de verkregen informatie vooraf, wordt in overleg met de aanvrager besloten welke onderzoeksinstrumenten gebruikt zullen gaan worden.

De uitvoering van het assessment gebeurt in principe op de locatie waar de leerling op school zit of, in geval van een arbeidsvaardigheden onderzoek, op de werk-/stageplek.

De uitkomst van het onderzoek wordt in een verslag weergegeven en vervolgens besproken met alle betrokkenen. De uitslag van het assessment is vertrouwelijk. Het bevat immers gegevens van persoonlijke aard.
 

Beroepskeuzeadviseur, assessor
Henk Zandbergen
contact