engels
Projecten

Naast ESF participeert De Spinaker in een aantal regionale en Europese projecten. Rondom voert hiervoor administratieve en coördinerende project-taken uit.

Deze projecten hebben altijd betrekking op de (kwetsbare) doelgroep en zijn innovatief van opzet. Met de projecten onderzoekt Rondom de ontwikkelingen op velerlei gebied en zoekt naar handelingsgerichte oplossingen, samen met regionale en Europese partners en belanghebbende instanties.

Contact:

Marc E. Schlötz
Afdelingsdirecteur Rondom Onderwijsondersteuning
m.schlotz@ronduitonderwijs.nl

en

Nadia van Gaalen
n.vangaalen@ronduitonderwijs.nl
 


 

 

 

 

 


Europees Erasmus+ project INTENSE: Innovative and Integrated New Solutions for Sustainable Employability, looptijd 2016-2019.

Met behulp van INTENSE streven we ernaar de jeugd-werkgelegenheid in Europa te verbeteren. We richten ons daartoe op de doelgroep NEET’s: not in education, employment or training. Het project focust zich niet op een arbeidsmarkt gericht concept, maar op een veelomvattende, integrale, benadering van de cliënt/leerling zelf in samenwerking met alle stakeholders in de regio’s van de deelnemende landen.

Lees meer:
 


 

 

 

 


ESF Transnationale Samenwerking, project EFFECT. Looptijd 2017-2019.

Het doel van het project “Effect” is voor de kwetsbare doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt maatschappelijke participatie op basis van verantwoordelijk gedrag mogelijk te maken. Hiertoe wordt een samenwerking aangegaan tussen onderwijsinstellingen uit drie EU-landen (Estland, Duitsland en Nederland) om zorg te dragen voor kennisuitwisseling.

lees meer: