engels
Aanvullende Toetsing

De afspraken rond de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs zijn veranderd in de wet. Met de invoering van het toets-besluit primair onderwijs is het schooladvies leidend geworden bij de overgang. Dit schooladvies wordt opgesteld voordat de verplichte eindtoets wordt afgenomen, waardoor het PO het resultaat op de eindtoets niet (meer) kan gebruiken voor het schooladvies. Leerlingen bij wie in het schooladvies gedacht wordt aan praktijkonderwijs of er twijfel bestaat tussen VMBO BB en praktijkonderwijs, kunnen in aanmerking komen voor aanvullende toetsing. Het resultaat van de aanvullende toetsing kan uw schooladvies ondersteunen.

Het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland heeft Rondom Onderwijsondersteuning gevraagd om deze toetsing uit te voeren.

Download hier de informatie voor de scholen:

Download hier de informatie voor de ouders / verzorgers:

Download hier het toestemmingsformulier:

Download hier het aanmeldingsformulier scholen: