engels
Zorginstellingen

Bovenschoolse Commissie van Begeleiding 
(B-CvB) 

Soms loopt een kind vast op school en dreigt het thuis te komen zitten of zit het al thuis. Wanneer er sprake is van complexe problematiek en betrokken scholen en deskundigen er niet meer uit komen kan de bovenschoolse Commissie van Begeleiding om advies en/of begeleiding gevraagd worden. De bovenschoolse Commissie komt wekelijks met een team van experts bij elkaar waardoor zij snel antwoord kan geven op complexe vragen.  
Samen met de betrokkenen kijkt zij wat er aan de hand is, wat er al geprobeerd is, wat wel werkte en wat er al onderzocht is. Op basis hiervan wordt er een voorstel gedaan om een nieuw perspectief te creëren waarmee alle partijen weer verder kunnen. Dit kan in de vorm van een gesprek, aanvullend onderzoek of tijdelijke coaching en ondersteuning zijn. Lees meer over de B-CvB.