engels
Individueel onderzoek 

Rondom onderwijsondersteuning kan onderzoek doen op de volgende gebieden: 

  • Intelligentie 
  • Gedrag 
  • Persoonlijkheid 
  • Leerachterstanden 
  • Faalangst 
  • Sociale vaardigheden 
  • Dyslexie 
  • Dyscalculie 

 

Wij kunnen voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen gebruik maken van een groot scala aan onderzoeksinstrumenten, waarbij te denken valt aan: WISC III, SON-R6-40, WPPSI-III, observatie, diagnostisch interview, diverse gedragsvragenlijsten.  

 

Van overzicht en/of inzicht naar uitzicht.  

Op onze site kunt u een leerling via het aanmeldingsformulier aanmelden voor individueel onderzoek. Op dit formulier vult u de onderzoeksvraag en de reden van aanmelding in.  
 

Aan de hand van de onderzoeksvraag wordt volgens de principes van handelingsgerichte diagnostiek het verdere traject uitgezet. Centrale vraag hierbij is: Wat willen de leerling, leraar/mentor en ouders weten en waarom? Als zij dat weten, hoe zal dat hun gedrag in de klas, op het schoolplein of thuis veranderen?  
De orthopedagoog zal contact met u opnemen om de context van de aanmelding te verhelderen, de samenwerkingsrelatie te starten, diagnostische vraagstellingen te bepalen en werkafspraken te maken. Vervolgens wordt in overleg met u bepaald hoe we de vragen van betrokkenen gaan beantwoorden.    


Kosten individueel onderzoek 

De kosten voor individueel onderzoek worden per uur berekend. De kosten voor materiaal is bij de prijs inbegrepen. Een gemiddeld onderzoek duurt 10 tot 16 uur. Hierbij zijn voor- en nabespreking en reistijd bij inbegrepen. 
Voor scholen die zijn aangesloten bij stichting Ronduit, waarvan Rondom ook onderdeel uitmaakt, werken wij met een gereduceerd tarief.