engels
Team orthopedagogen 

Waarom een orthopedagoog in het onderwijs

De orthopedagogen van Rondom zijn wetenschappelijk én in de praktijk geschoolde experts. Binnen het onderwijs zetten zij hun deskundigheid in om de ondersteuningsbehoeften van leerlingen inzichtelijk te maken. De orthopedagogen sluiten aan bij wat kinderen kennen, kunnen en nodig hebben, bij deze leerkracht, in deze groep en op deze school. Met hun kennis, vaardigheden en houding ondersteunen zij de leerlingen, leerkrachten, ouders, directie en derden.  

 

 

 

 

 

 

 

v.l.n.r: Mathilde Kuhlmann, Paula Mol, Heleen de Lange, Irma de Wit, Michelle Nieuweboer, Wendela Balk, Bianca van Tilburg, Maaike van Tongeren.

 

 

 

 

Wat doet een orthopedagoog 

  • Preventie en ondersteuning  
    Orthopedagogen ondersteunen het onderwijsteam bij de inrichting van het onderwijs en bij de pogingen om het onderwijs aan te laten sluiten bij de mogelijkheden en behoeften van alle leerlingen. 
  • Diagnostiek/onderzoek en behandeling 
    Loopt een leerling vast, dan kan een orthopedagoog in samenwerking met leerling, leerkracht, ouders en overige betrokkenen nagaan hoe dat komt en wat een leerling aan ondersteuning, begeleiding en/of zorg nodig heeft om goed te kunnen functioneren.  
  • Beleid 
    De orthopedagogen adviseren en ondersteunen de directie, het schoolbestuur en de schoolleiding bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van passend onderwijs. 


Hoe werkt de orthopedagoog 

Een deel van de orthopedagogen van Rondom is gedetacheerd binnen de diverse locaties binnen het (V)SO en SBO van de Ronduit scholen. Hier maken zij deel uit van de Commissie van Begeleiding (CvB). Binnen de CvB werken de orthopedagogen volgens het principe van de handelingsgerichte diagnostiek. 
Het team orthopedagogen bestaat op dit moment uit zeven orthopedagogen, een orthopedagoog generalist en een psychodiagnostisch werkende. Al onze orthopedagogen zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en werken volgens de beroepscode NVO. Onze psychodiagnostisch werkende is aangesloten bij de Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden (VVP). Zij werkt volgens de richtlijnen van deze vereniging.