engels
Arrangementen Primair Onderwijs

Leerlingen kunnen zich vaak met extra hulp en aandacht verder ontwikkelen. De coaches passend onderwijs verzorgen daarom arrangementen binnen het primair onderwijs. De ondersteuning wordt op de school van de leerling geboden, bij voorkeur in de klas. Hierbij wordt er ook door ons gekeken hoe wij de leerkracht kunnen ondersteunen.
De coaches geven de leerkrachten handvatten om zelf met deze leerling verder te kunnen.
Voor de uitvoering van de arrangementen moeten de scholen een arrangement hebben aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Een arrangement wordt voor een bepaald aantal weken toegekend.

Zodra Rondom Onderwijsondersteuning een aanmelding voor een arrangement heeft ontvangen, wordt bepaald welke coach het beste aansluit bij de hulpvraag. De coach neemt contact op met de school voor een afspraak met de IB-er en leerkracht om de aanvraag te verhelderen, achtergrondinformatie te verkrijgen en de hulpvraag vast te stellen. Indien nodig wordt er observatie of onderzoek gedaan door de orthopedagoog. Met alle verzamelde informatie wordt een plan van aanpak bepaald. Gedurende de uitvoering van het arrangement houdt de coach nauw contact met de leerkracht en IB-er. Waar nodig wordt het arrangement tussentijds bijgesteld. Het arrangement wordt afgesloten met een eindevaluatie en rapportage. 

Voor de uitvoering van een arrangement door één van de coaches passend onderwijs neemt u contact op met Michelle Nieuweboer: m.nieuweboer@ronduitonderwijs.nl